Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 28. marca 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: VšZP, Halenárska 22, P.O.Box 5, 917 02 Trnava  

  pre adresáta: Ivan Liakh, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 28.3.2023

Detaily

Dátum uloženia: 14. marca 2023
Odberná lehota: 28. marca 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: VšZP, Halenárska 22, P.O.Box 5, 917 02 Trnava
Adresát: Ivan Liakh, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.