Preskočiť na obsah

Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava.

pre adresáta : Kleinedler Filip, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty  č.153 v obci Sekule v úradných hodinách do 7.4.2023

Dátum vyvesenia:20.3.2023

Detaily

Dátum uloženia: 20. marca 2023
Odberná lehota: 7. apríla 2023
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava
Adresát: Kleinedler Filip, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.