Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
29. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. decembra 2022 − 16. januára 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2

pre adresáta : Volodymyr Prints, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 16.1.2023

Dátum vyvesenia:29.12.2022

Detaily

Dátum uloženia: 29. decembra 2022
Odberná lehota: 16. januára 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2
Adresát: Volodymyr Prints, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.