Preskočiť na obsah

Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
25. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2023 − 8. júna 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor Študentská  12, 960 01 Zvolen 

pre adresáta : Katarínu Božíkovú,   bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 12.6.2023

Dátum vyvesenia:25.5.2023

Detaily

Dátum uloženia: 25. mája 2023
Odberná lehota: 12. júna 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská  12, 960 01 Zvolen 
Adresát: Katarína Božíková,   bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.