Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
10. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. januára 2023 − 30. januára 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP,a.s., Halenárska 22 , 917 02 Trnava.

pre adresáta : Kristína Nikodijevič, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty  č.153 v obci Sekule v úradných hodinách do 30.1.2023

Dátum vyvesenia:10.1.2023

Detaily

Dátum uloženia: 10. januára 2023
Odberná lehota:
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: VšZP,a.s., Halenárska 22 , 917 02 Trnava
Adresát: Kristína Nikodijevič, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.