Preskočiť na obsah

Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
20. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. januára 2023 − 8. februára 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2

pre adresáta : Oliver Šureček, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 8.2.2023

Dátum vyvesenia:20.1.2023

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota: 8. februára 2023
Miesto uloženia: obec Sekule
Odosielateľ: VšZP, Halenárska 7434/22,917 01 Trnava 2
Adresát: Oliver Šureček, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.