Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
26. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2023 − 13. februára 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5 949 01 Nitra

  pre adresáta : Mário Hrica , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2023

Dátum vyvesenia:26.1.2023

Detaily

Dátum uloženia: 26. januára 2023
Odberná lehota: 13. februára 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Adresát: Mário Hrica, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.