Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
31. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. januára 2023 − 16. februára 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Trnava Halenárska 22, P.O.Box 5 917 02 Trnava.

  pre adresáta : Róbert Drgonec, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 16.2.2023

Dátum vyvesenia: 31.1.2023

Detaily

Dátum uloženia: 31. januára 2023
Odberná lehota: 16. februára 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Trnava Halenárska 22, P.O.Box 5 917 02 Trnava.
Adresát: Róbert Drgonec , bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.