Oznámenia o uložení písomnosti

Zverejnené
3. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. februára 2023 − 17. februára 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Okresná prokuratúra Malacky, Sasinkova 71, P.O.BOX 41, 901 01 Malacky.

pre adresáta : Peter Baláž , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na OU v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 18.2.2023

Dátum vyvesenia: 3.2.2023

Detaily

Dátum uloženia: 3. februára 2023
Odberná lehota: 18. februára 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Okresná prokuratúra Malacky, Sasinkova 71, P.O.BOX 41, 901 01 Malacky.
Adresát: Peter Baláž , bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.