Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
21. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2022 − 9. júla 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. pobočka Trnava  ul. Halenárska 7434/22 917 02 Trnava 2.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 9.7.2022

Detaily

Dátum uloženia: 21. júna 2022
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava
Adresát: Jozef Ježek, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.