Oznámenie miesta uloženia písomností

Zverejnené
19. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. októbra 2021 − 2. novembra 2021
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ: Daňový úrad
Adresát: Hrica Mário

Prílohy