Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
11. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. septembra 2023 − 25. septembra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  

SK Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1  

 pre adresáta : Prints Vasyl,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570 Sekule v úradných hodinách do 26.9.2023

Dátum vyvesenia: 11.9.2023

Detaily

Dátum uloženia: 11. septembra 2023
Odberná lehota: 26. septembra 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: SK Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
Adresát: Prints Vasyl, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.