Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
22. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2023 − 9. októbra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Trnava

pre adresáta : Ján Martiniak, bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na obecnom úrade Sekule v úradných hodinách do 09.10.2023

Dátum vyvesenia: 21.09.2023

Detaily

Dátum uloženia: 22. septembra 2023
Odberná lehota: 9. októbra 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Trnava
Adresát: Ján Martiniak, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.