Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
6. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. mája 2022 − 24. mája 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Ján Mrva , bytom Sekule, od VšZP. a.s.  Halenárska  22 Trnava 917 02, ktorú si môže prevziať na Pošte č. 153  v Sekuliach

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 24.5.2022

Detaily

Dátum uloženia: 6. mája 2022
Odberná lehota: 24. mája 2022
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: VZP Trnava
Adresát: Ján Mrva, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.