Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
27. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júna 2022 − 11. júla 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž nar. 1976, bytom Sekule, od 24. 6.2022 Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 11.7.2022

Detaily

Dátum uloženia: 24. júna 2022
Odberná lehota: 11. júla 2022
Miesto uloženia: obec Sekule
Odosielateľ: Exekútorský úrad Hlohovec JUDr.Lukáš Liščák, Nám.Sv.Michala 5/A, Hlohovec.
Adresát: Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.