Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
3. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2023 − 17. novembra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Senica. 

  pre adresáta: Andrii Mashika,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 21.11.2023

Dátum vyvesenia: 03.11.2023

Detaily

Dátum uloženia: 3. novembra 2023
Odberná lehota: 21. novembra 2023
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Sociálna poisťovňa, Senica
Adresát: Andrii Mashika, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.