Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
9. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2023 − 23. novembra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

pre adresáta : Ivan Bychok,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 27.11.2023

Dátum vyvesenia: 09.11.2023

Detaily

Dátum uloženia: 9. novembra 2023
Odberná lehota: 27. novembra 2023
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava
Adresát: Ivan Bychok, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.