Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
28. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2023 − 16. decembra 2023
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky   odosielateľ:  Sociálna poisťovňa Senica, Sotinská 1577/1A, 905 01 Senica

  pre adresáta : Andrii Mashika,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade č. 570  Sekule v úradných hodinách do 16.12.2023

Dátum vyvesenia: 28.11.2023

Detaily

Dátum uloženia: 28. novembra 2023
Odberná lehota: 16. decembra 2023
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Sociálna poisťovňa Senica, Sotinská 1577/1A, 905 01 Senica
Adresát: Andrii Mashika,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.