Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
15. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
15. januára 2024 − 29. januára 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Halenárska 22, 917 01 Trnava

pre adresáta: Róbert Drgonec,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 30.01.2024.

Dátum vyvesenia: 15.01.2024

Detaily

Dátum uloženia: 15. januára 2024
Odberná lehota: 30. januára 2024
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Halenárska 22, 917 01 Trnava
Adresát: Róbert Drgonec,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.