Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
23. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2024 − 6. februára 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25

pre adresáta: Mykhailo Sirko,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 09.02.2024.

Dátum vyvesenia: 23.01.2024

Detaily

Dátum uloženia: 23. januára 2024
Odberná lehota: 9. februára 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25
Adresát: Mykhailo Sirko,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.