Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
26. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2024 − 9. februára 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  VšZP, a.s, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín

pre adresáta: Martina Hájková,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2024.

Dátum vyvesenia: 26.1.2024

Detaily

Dátum uloženia: 26. januára 2024
Odberná lehota: 13. februára 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ:  VšZP, a.s, Partizánska 2315, 911 01 Trenčín
Adresát: Martina Hájková,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.