Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
29. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
29. januára 2024 − 13. februára 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra

pre adresáta: Marek Masaryk,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na OU Sekule č. 570  Sekule v úradných hodinách do 13.2.2024.

Dátum vyvesenia: 29.1.2024

Detaily

Dátum uloženia: 29. januára 2024
Odberná lehota: 13. februára 2024
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra
Adresát: Marek Masaryk,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.