Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
5. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
5. februára 2024 − 20. februára 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Sociálna poisťovňa, pob. Senica, Sotinská 1577, 90501 Senica 1

pre adresáta: Jozef Božík,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 20.02.2024.

Dátum vyvesenia: 05.02.2024

Detaily

Dátum uloženia: 5. februára 2024
Odberná lehota: 20. februára 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Sociálna poisťovňa, pob. Senica, Sotinská 1577, 90501 Senica 1
Adresát: Jozef Božík,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.