Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
26. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
26. februára 2024 − 11. marca 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Štefánikova 698/7, 90501 Senica 1

pre adresáta: Ján Martiniak,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 15.3.2024.

Detaily

Dátum uloženia: 26. februára 2024
Odberná lehota: 15. marca 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Štefánikova 698/7, 90501 Senica 1
Adresát: Ján Martiniak,  bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.