Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
28. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2024 − 18. marca 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava

pre adresáta: Nikoleta Mikulcová,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 18.3.2024.

Dátum vyvesenia: 28.02.2024

Detaily

Dátum uloženia: 28. februára 2024
Odberná lehota: 18. marca 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: VšZP, a.s., Halenárska 22, 917 02 Trnava
Adresát: Nikoleta Mikulcová,  bytom Sekule.

Prílohy

Žiadne prílohy.