Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
10. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2024 − 28. júna 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ:  Katarina Fuziková, VšZP, a.s., Hlavná 32, Dunajská Streda.

pre adresáta: Ján Martiniak,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Pošte č. 153  Sekule v úradných hodinách do 28.6.2024.

Dátum vyvesenia: 10.6.2024

Detaily

Dátum uloženia: 10. júna 2024
Odberná lehota: 28. júna 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Katarina Fuziková, VšZP, a.s., Hlavná 32, Dunajská Streda.
Adresát: Ján Martiniak, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.