Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
9. júla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
9. júla 2024 − 26. júla 2024
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky  odosielateľ: Mgr. Petra Králiková, Notársky úrad Senica, Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica 1

pre adresáta : Adriana Nižňanská,  bytom Sekule.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte č.153  Sekule v úradných hodinách do 26.07.2024.

Dátum vyvesenia: 9.7.2024

Detaily

Dátum uloženia: 9. júla 2024
Odberná lehota: 26. júla 2024
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Mgr. Petra Králiková, Notársky úrad Senica, Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica
Adresát: Adriana Nižňanská, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.