Oznámenie o uložení písomnosti

Zverejnené
4. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. februára 2022 − 18. februára 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ: Daňový úrad Trnava
Adresát: Hrica Mário

Prílohy