Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
20. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. októbra 2022 − 3. novembra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Michal Božík nar. 20.6.2004 , bytom Sekule, od 19.10.2022 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Šaštín Stráže, 908 41.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Pošte  v Sekuliach počas úradných hodín do 4.11.2022

Dátum vyvesenia: 19.10.2022

Detaily

Dátum uloženia: 19. októbra 2022
Odberná lehota: 4. novembra 2022
Miesto uloženia:
Odosielateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Šaštín Stráže, 908 41.   
Adresát: Michal Božík, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.