Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
7. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2022 − 24. decembra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené od Úrad práce Senica.

pre adresáta : Michal Božík, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 24.12.2022

Dátum vyvesenia: 7.12.2022

Detaily

Dátum uloženia: 7. decembra 2022
Odberná lehota:
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: ÚPSVaR Senica
Adresát: Michal Božík, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.