Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
12. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky do vlastných rúk doručené odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25.

  pre adresáta : Alina Kirilova, bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach .

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty  č.153 v obci Sekule v úradných hodinách do 30.12.2022

Dátum vyvesenia:12.12.2022

Detaily

Dátum uloženia: 12. decembra 2022
Odberná lehota: 30. decembra 2022
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: VšZP, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25
Adresát: Alina Kirilova, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.