Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
4. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2021 − 22. novembra 2021
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 3. novembra 2021
Odberná lehota: 22. novembra 2021
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: ÚPSVaR
Adresát: Červenka Tomáš

Prílohy