Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
10. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2021 − 19. novembra 2021
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ: Dôvera, zdrav. poisťovňa
Adresát: Mário Hrica

Prílohy