Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
27. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2022 − 11. mája 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Jozef Ježek , bytom Sekule, ktorú si môže prevziať na Pošte v Sekuliach.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 13.05.2022

Detaily

Dátum uloženia: 27. apríla 2022
Odberná lehota: 13. mája 2022
Miesto uloženia: Pošta Sekule
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa Trnava
Adresát: Jozef Ježek

Prílohy

Žiadne prílohy.