Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
17. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2022 − 31. mája 2022
Kategória

Oznámenie o uložení zásielky


V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Peter Baláž , bytom Sekule, od Okresný súd Pezinok, M.R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok , ktorú si môže prevziať na adrese : Obec  Sekule č. 570 908 80 Sekule.   

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Sekule v úradných hodinách do 31.5..2022

Dátum vyvesenia:  13.5.2022

Detaily

Dátum uloženia: 17. mája 2022
Odberná lehota: 31. mája 2022
Miesto uloženia: pošta Sekule
Odosielateľ: Okresý súd Pezinok
Adresát: Peter Baláž, Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.