Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
30. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2022 − 18. októbra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, uloženie listovej zásielky do vlastných rúk  pre adresáta : Zedníček Viliam nar. 26.7.1968, bytom Sekule 201, od 30.9.2022 Exekútorský úrad  Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 18.10.2022

Dátum vyvesenia: 30.9.2022

Detaily

Dátum uloženia: 30. septembra 2022
Odberná lehota: 18. októbra 2022
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Súdny exekútor JUDr. Adriana Juhásová Matuškova 1. 917 01 Trnava 1
Adresát: Zedníček Viliam

Prílohy

Žiadne prílohy.