Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
6. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2022 − 24. októbra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre

adresáta : František Pažitný nar. 24.9.1959, bytom Sekule, od 6.10.2022 Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 Bratislava 1.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 24.10.2022

Dátum vyvesenia: 6.10.2022

Detaily

Dátum uloženia: 6. októbra 2022
Odberná lehota: 24. októbra 2022
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 Bratislava 1
Adresát: František Pažitný

Prílohy

Žiadne prílohy.