Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
17. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. októbra 2022 − 2. novembra 2022
Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre

adresáta : Oliver Šureček, nar. 19.5.1977, bytom Sekule, od 17.10.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica Štefánikova 698/7, P.O.Box 105, 905 01 Senica  

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 kalendárnych dní na Obecnom úrade  v obci Sekule v úradných hodinách do 2.11.2022

Dátum vyvesenia: 17.10.2022

Detaily

Dátum uloženia: 17. októbra 2022
Odberná lehota: 2. novembra 2022
Miesto uloženia: obecný úrad Sekule
Odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Senica Štefánikova 698/7, P.O.Box 105, 905 01 Senica  
Adresát: Oliver Šureček, nar. 19.5.1977, bytom Sekule

Prílohy

Žiadne prílohy.