Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
8. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2021 − 22. októbra 2021
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy