Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Zs. distr. – Mor. Sv. Ján

Zverejnené
25. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2022 − 8. februára 2022
Kategória

Prílohy