Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a výzvy … verejná vyhláška

Zverejnené
14. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2022 − 28. septembra 2022
Kategória

Prílohy