Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stav. konania a upustenie od ústneho pojednávania – verejná vyhláška