Oznámenie o začatí stav. konania – verejná vyhláška

Zverejnené
22. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. septembra 2022 − 6. októbra 2022
Kategória

Prílohy