Oznámenie o začatí stav. konania – verejná vyhláška

Zverejnené
20. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2022 − 4. októbra 2022
Kategória

Prílohy