Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania – ,,Rozšírenie spIaškovej kanaIizácie v lokalite Šutrovňa“