Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška – Západosl. distribučná

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2022 − 23. decembra 2022
Kategória

Prílohy