Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – ŽSR

Zverejnené
6. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. apríla 2022 − 20. apríla 2022
Kategória

Prílohy