Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – ŽSR