Stavebné povolenie – „Polyfunkčný objekt – showroom, predajňa, sklad – spevnené plochy“

Zverejnené
19. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2023 − 2. júna 2023
Kategória

Prílohy