Preskočiť na obsah

Upovedomenie o odvolaní proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby pod č. 2023-211524UR11HaKR