Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č. 1/2019

Zverejnené
26. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2022 − 31. mája 2022
Kategória

Prílohy